CONTACT ABOUT US

BCU Foundation supports the Ukrainian Youth Association (CYM) and the Ivan Bohun CYM Branch in Edmonton

04.03.2019

BCU Foundation was a proud sponsor of the 32nd National Conference of the Ukrainian Youth Association (CYM) in Canada which took place in Edmonton, Alberta on March 1-3, 2019. The Foundation donated $10,000 to the National Executive of CYM.

BCU Foundation donated an additional $ 10,000 to the Ivan Bohun CYM Branch in Edmonton to commemorate its 70th Anniversary.

CYM Canada was established in 1948 and at its peak had 2,500 members. Today, CYM Canada has nearly 900 members with branches from Calgary to Montreal. BCU Foundation is proud of its commitment to Ukrainian youth and is proud of the many achievements and contributions of CYM Canada over the last 70 years.

BCU Foundation continues to support CYM and many other youth organizations which play a vital role in ensuring that children in our community learn about their heritage, history, culture and Ukrainian roots.

cym_high_res

On the Photo L-R: Laryssa Szmihelsky, President CYM Edmonton;
Roman Medyk, Chair, BCU Foundation; Tamara Tataryn, CYM National President

Фундація BCU Foundation підтримала Спілку Української Молоді (СУМ)
та Осередок СУМ ім. Івана Богуна в Едмонтоні.

Фундація BCU Foundation виступила спонсором XХХIІ Крайового З’їзду СУМ в Канаді, який відбувся в Едмонтоні, Альберті 1-3 березня 2019 року.  Крайова Управа СУМ Канади отримала пожертву у сумі $ 10,000.

Фундація BCU Foundation передала додаткові $ 10,000 осередку ім. Івана Богуна в Едмонтоні з нагоди 70-ти річчя.

Спілка Української Молоді (СУМ) в Канаді була заснована в 1948 році і на своєму апогею мала 2500 членів. Сьогодні СУМ Канади має близько 900 членів з відділеннями від Калгарі до Монреаля. Фундація BCU Foundation пишається відданістю українській молоді та гордиться багатьма досягненнями та внесками СУМ у Канаді за останні 70 років.

Фундація BCU Foundation продовжує підтримувати СУМ та багато інших молодіжних організацій, які відіграють важливу роль у забезпеченні того, щоб діти в нашій громаді дізналися про їхню спадщину, історію, культуру та українське коріння.