CONTACT ABOUT US

РОЗКОПКИ У БАТУРИНІ 2019 РОКУ. КАХЛІ ГЕТЬМАНСЬКОЇ СТОЛИЦІ XVII – ПОЧАТКУ XVIII ст.

01.04.2021

КАНАДСЬКИЙ ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКИХ СТУДІЙ
АЛЬБЕРТСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ «УКРАЇНІКА»
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ»
ім. ТАРАСА  ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
«ГЕТЬМАНСЬКА СТОЛИЦЯ»

представляють науково-популярне видання:

РОЗКОПКИ У БАТУРИНІ 2019 РОКУ.
КАХЛІ ГЕТЬМАНСЬКОЇ СТОЛИЦІ
XVII – ПОЧАТКУ XVIII ст.

Зенон Когут, Володимир Мезенцев, Юрій Ситий

Упорядник і відповідальний редактор Володимир Мезенцев

Це видання здійснено коштом Фундації “Будучність”
та Дослідного Інституту «Україніка» у Торонті.

© Володимир Мезенцев, 2020
© «Гомін України», ориґінал-дизайн, 2020

Буклети мають 24-36 стор. українською мовою і 50-80 кольорових ілюстрацій та ґлянсований папір. Ці науково-популярні історико-археологічні праці авторів рекомендуються широкому колу читачів і вченим, усім шанувальникам української старовини.

Останні чотири буклети можна придбати у канцелярії Крайової Управи Ліґи Українців Канади в Торонті
за $10 кожний (телефон: (416) 516-8223, email:
luc@lucorg.com).