CONTACT ABOUT US

Announcing the publication of the Second Edition of “HOLODOMOR: THE UKRAINIAN GENOCIDE, 1932-1933”

01.11.2021

We are pleased to announce the publication of the Second Edition of
HOLODOMOR: THE UKRAINIAN GENOCIDE, 1932-1933.

The Second Edition has been thoroughly updated and vastly expanded with new data, documents and analyses divided into 10 Parts, which, among others, cover such issues as historical and political contexts of the Ukrainian famine, key Soviet documentation proving the intentionality of the Holodomor, Ukrainian demographic losses and impact of the genocide, and a comprehensive bibliography on the Holodomor.

HOLODOMOR: THE UKRAINIAN GENOCIDE, 1932-1933 is a hard cover publication of 320 pp., thoroughly and pointedly illustrated, “reader-friendly”, and a strictly not-for-profit project intended for educational and informative purposes only.

Price is at cost of publication: $65 CND, $50 USD.
For orders of 10 or more books, a discount of one-third will be provided.

For additional information and orders, please contact the Ucrainica Research Institute at 416-516-8223 or ucrainica@ lucorg.com.

All proceeds from the sale of this publication (including donations) shall support further study of the Holodomor.

With deep appreciation, we acknowledge the Yurij Skripchinsky Holodomor Education Fund at BCU Foundation and DNIPRO Oshawa Fund at BCU Foundation for generously financing the publication of the second edition of Holodomor: The Ukrainian Genocide, 1932-1933.

Ucrainica Research Institute
League of Ukrainian Canadians

*  *  *

Повідомляємо, що уже вийшло друком друге видання англомовної книги-компендіума “HOLODOMOR: THE UKRAINIAN GENOCIDE, 1932-1933.”

Це видання книги значно доповнене новими даними, інформацією, документами і аналізами, що включає такі аспекти, як: історичний і політичний контекст Голодомору; основну совєтську документацію, яка виявляє планомірність  Голодомору Москвою, з наміром задавити повстання  в Україні проти совєтської окупації; демографічні втрати українців і наслідки  геноциду; всебічну сучасну бібліографію про Голодомор.

Книга “HOLODOMOR: THE UKRAINIAN GENOCIDE, 1932-1933” – це науково-популярне видання на 320 сторінок у твердій обкладинці, що складається з 10 тематичних розділів повністю і цілеспрямовано ілюстрованих, та є неприбутковим проектом, розрахованим виключно для освітніх та інформаційних  потреб.

Ціна одного примірника книги є рівнозначною ціні його продукції: $65 (кан.),   $50 (США).
Замовники 10 (або більше) примірників книги одержать 1/3 знижки від вказаної ціни.

За додатковими інформаціями і для  замовлення просимо звертатись по тел. 416-516-8223 або за е-адресою: ucrainica@lucorg.com.

Весь прибуток з продажу книги (або пожертв) призначений на підтримку дальших досліджень Голодомору.

Висловлюємо глибоку вдячність кураторам фондів – Yurij Skripchinski Holodomor Education Fund at the BCU Foundation тa DNIPRO Oshawa Fund at the BCU Foundation за щедре профінансування другого видання книги “HOLODOMOR: THE UKRAINIAN GENOCIDE, 1932-1933.”

Дослідний Інститут УКРАЇНІКА
Ліґа Українців Канади